Spring til indhold

SØG DATABASERNE

Dansk Immigrationsmuseum har udviklet 3 immigranthistoriske databaser, der indeholder oplysninger om udlændinge med arbejdstilladelse, om naturaliseringspriser og om udvisninger.

Oplysningerne om arbejdstilladelser dækker perioden fra 1812 til 1924 i Nordsjælland og det meste af Lolland. Databasen indeholder i øjeblikket cirka 107.000 poster. Dataene stammer fra politijournaler, fra udstedte opholdsbøger og fra tjenerjournaler fra sognefogeder fra 1875-1924. I Frederiksborg Amt er der brugt kirkebøger over ankomster og afgange fra 1812-1875. Dansk Immigrationsmuseum fortsætter med at udvide den geografiske dækning af databasen.
Naturalisering blev indført i 1776, og databasen, der er landsdækkende, har mere end 50.000 poster. Det er baseret på optegnelser over naturaliseringsbreve indtil 1849 og derefter fra naturalisationslovgivning, hvorunder ansøgere kan tildeles statsborgerskab. Databasen dækker perioden op til 1960. Databasen over udvisninger er baseret på politiets interne nyhedsbrev, “Politiefterretninger”, fra 1875-1919 og omfatter personer, der er blevet bortvist eller hjemsendt i henhold til loven om udlændinge fra 1875 eller , i nogle få tilfælde efter begåelse af en strafbar handling.

ARBEJDSTILLADELSER