Spring til indhold

Partner

           

A.E.M.I. FORENINGEN AF EUROPÆISKE MIGRATIONSINSTITUTIONER

Association of European Migration Institutions er en sammenslutning af institutioner i Europa, der arbejder med migration. Dansk Immigrationsmuseum er medlem af A.E.M.I.

BORNHOLM MUSEUM

Bornholms Museums primære opgave er at sikre, bevare og formidle Bornholms historie fra oldtiden til i dag. Museet har det arkæologiske ansvar for Bornholm og nogle af Danmarks rigeste arkæologiske fund findes på øen. Den nyere æra er påvirket af øens beliggenhed i Østersøen, ligesom denne placering har påvirket dens fortid. Museet behandler i den sammenhæng øens historie med sin indsigt i krig, pest og ulykker, skibsfart og maritim handel, dagligdag og infrastruktur.
     

DANISH CHINESE MUSEUM

Et virtuelt museum for dansk-kinesisk immigrationshistorie, hvor både dansk-kinesere og danskere kan opleve og bidrage til samfundets moderne historie for at synliggøre samspillet mellem indvandring, integration og udvikling af det danske samfund for at styrke det kulturelle netværk mellem dansk og kinesisk kultur nationalt og internationalt.
 

DANISH JEWISH MUSEUM

Dansk Jødisk Museum er et anderledes museum i et enestående rum. Oplev danske jøders liv gennem 400 år og kom tæt på en mangfoldig minoritet, som har skabt sig et hjem i Danmark. Museets interiør er designet af den verdenskendte arkitekt Daniel Libeskind.
                      

DANISH RED CROSS

Dansk Røde Kors er en del af Røde Kors International, der som verdens største humanitære organisation hjælper mennesker ramt af katastrofer, krige og konflikter eller på anden måde lever under desperate forhold. Det er især Dansk Røde Kors, der driver de danske asylcentre.

DANISH REFUGEE COUNCIL

DFH beskæftiger sig med alle aspekter af flygtningesagen med en overordnet målsætning om at bidrage til at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. DFH betragter en varig løsning som ethvert tiltag, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så de mennesker, som DFH samarbejder med, kan leve et normalt liv. Disse kunne for eksempel omfatte frivillig hjemsendelse, lokal integration eller hjemsendelse.
           

DEUTSCHES AUSWANDERERHAUS

Deutsches Auswanderhaus (Tysk Emigrationscenter) ligger, hvor skibene sejlede fra Bremerhaven til Amerika. Mellem 1830 og 1974 emigrerede mere end 7 millioner mennesker gennem Bremerhaven. I museet kan du møde emigranter og deres nulevende efterkommere ansigt til ansigt og spore dine egne rødder.

DIALOGUE FORUM

Formålet med Dialogue Forum er at skabe dialog, gensidig respekt og forståelse gennem forskellige arrangementer såsom Ramadan-middage, konferencer, paneler og kulturelle arrangementer. Foreningen mener, at det vigtigste i dialogen er, at mennesker respekterer hinanden, fordi de har et fælles udgangspunkt i netop, at de er mennesker.
        

FURESØ MUNICIPALITY

Dansk Udlændingemuseum er en del af Furesø Museer og ligger i Furesø Kommune. Furesø Kommune ligger nord for København og har 36.000 indbyggere.
  

MIGRATION INSTITUTIONS

Migrationsinstitutioner er et internationalt netværk af museer og andre institutioner, der er involveret i formidling af information om migration. Dansk Immigrationsmuseum er medlem af netværket, som er et partnerskab mellem UNESCO og IOM (International Organisation for Migration).

MUSEUM AMAGER

Museum Amager er resultatet af en fusion mellem Dragør Museum og Amager Museum den 1. januar 2008. Museet omfatter tre udstillingssteder: Amager Museum, Dragør Museum og Mølsteds Museum. På Amager Museum kan den besøgende blandt andet lære historien om hollandsk immigration og den særlige “Amagerbrug” (en form for gartneri eller småbrug, der leverer frugt og grønt til København).
               

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

Museum Lolland-Falster dækker hele Lolland og Falster øers kulturhistorie. Gennem indsamling, bevaring, forskning og formidling af information er Museum Lolland-Falster en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med kulturarv både lokalt og regionalt men også nationalt og internationalt. På Museum Lolland-Falster kan du opleve middelalderen, et slot, legetøj, duften af spaltet og tørret torsk og friskmalet kaffe, hyggelige landlivsmiljøer i 1800-tallet, et kig ind i middelklassens dagligstue eller en slentre ned ad hovedgaden i byen omkring 1900.
         

PIER 21

I perioden 1928 til 1971 passerede 1,5 millioner immigranter og canadisk militærpersonel Pier 21. I dag har hver femte canadier en direkte relation til den historiske anløbsbro. Genåbnet i 1999 som Canadas immigrationsmuseum og udnævnt til et af Canadas syv vidundere i 2007, Pier 21 deler og fejrer Canadas unikke immigrationshistorie. Pier 21 omfatter forskningscenter, udstillinger, museumsbutik og cafe.
          

PROJECT CROSSING BORDERS

Project Crossing Borders (“Gränsvandring”) er resultatet af et samarbejde mellem The Swedish American Center og The Norwegian Emigrant Museum. Project Crossing Borders er et svensk-norsk netværk, der beskæftiger sig med migration mellem de to lande og migration til oversøiske lande. Projektet indsamler data om indvandrere og emigranter, der er registreret i en fælles database.

SALAAM FILM & DIALOGUE

Salaam arbejder for at opnå forståelse og indsigt i kulturmøder og det multikulturelle samfund. Salaam lægger vægt på at vise et afbalanceret billede af mødet mellem kulturer og bringer det multikulturelle samfunds glæder, vanskeligheder og udfordringer frem i lyset. Salaams foretrukne værktøj er en kombination af film og debat.
             

SUPPORT GROUP FOR REFUGEES IN DANGER

Støttegruppen for flygtninge i fare er en privat, frivillig forening, som siden 2001 har hjulpet flygtninge med at engagere sig i sager om opholdstilladelse og ved at forbedre vilkårene for flygtninge i Danmark. Støttegruppen arbejder på at sætte vilkårene for flygtninge i Danmark på den offentlige dagsorden.
         

THE DANISH IMMIGRANT MUSEUM

Dansk Immigrantmuseum blev grundlagt i 1983 for at bevare historien om dansk immigration til Amerika. I 1994 stod den første fase af bygningen, der minder om dansk arkitektur, færdig med væsentlige artefakter, der er vigtige for fortolkningen af den danske immigrationshistorie.
                    

THE HERITAGE AGENCY OF DENMARK

Kulturarvsstyrelsen under Kulturministeriet har til opgave at værne om kulturarven og give den en betydning for den enkelte og for samfundet som helhed. Kulturarvsstyrelsen er ansvarlig for den del af kulturarven, som omfatter fortidsminder, fredede bygninger og samlinger på de føderale og statsanerkendte museer.
     

THE SWEDISH AMERICAN CENTRE

Målet med Swedish American Center er at fremme migrationsforskning og kulturel udveksling. Centret arbejder primært med migration til og fra Nordamerika, men også til resten af verden og har landsdækkende arkivsamlinger. Centret ligger i Karlstad og omfatter et besøgscenter med arkiver, udstilling, forskningshal og konferencefaciliteter. Swedish American Center administrerer EmiWeb-datasystemet og driver adskillige digitaliseringsprojekter samt er det svenske kontor for Swedish Council of America.

WORLD CULTURAL CENTRE

World Cultural Center – Københavns center for multietnisk kultur. World Cultural Center i København er et kulturcenter særligt for etniske minoriteter og en levende platform for kulturelle, sociale og politiske aktiviteter. World Cultural Center arrangerer multikulturelle festivaler, foredrag, kunstudstillinger, koncerter, debatter, filmvisninger, kurser, møder med mere i tæt samarbejde med forskellige foreninger.