A.E.M.I. FORENING AF EUROPÆISKE MIGRATIONSINSTITUTIONER

Sammenslutningen af europæiske migrationsinstitutioner er en sammenslutning af institutioner i Europa, der arbejder med migration. Dansk Immigrationsmuseum er medlem af A.E.M.I.

Logo_Bornholms_Museum

BORNHOLM MUSEUM

Bornholm Museums primære opgave er at sikre, bevare og formidle Bornholms historie fra oldtiden til i dag.
Museet har arkæologisk ansvar for Bornholm, og nogle af Danmarks rigeste arkæologiske fund findes på øen. Den nyere æra er påvirket af øens placering i Østersøen, ligesom denne placering har påvirket dens fortid. I denne sammenhæng behandler museet øens historie med sin indsigt i krig, pest og ulykker, skibsfart og maritim handel, dagligliv og infrastruktur.

      

DANSK KINESISK MUSEUM

Et virtuelt museum for dansk-kinesisk immigrationshistorie, hvor både dansk-kinesere og danskere kan opleve og bidrage til samfundets moderne historie for at synliggøre samspillet mellem immigration, integration og udvikling af det danske samfund for at styrke det kulturelle netværk mellem dansk og kinesisk kultur nationalt og internationalt.

 logo_Dansk_Joedisk_Museum

DANSK JEWISH MUSEUM

Dansk jødisk museum er et anderledes museum i et enestående rum. Oplev danske jøders liv gennem 400 år og kom tæt på et mangfoldigt mindretal, som har skabt sig et hjem i Danmark. Museets interiør er designet af den verdenskendte arkitekt Daniel Libeskind.

                       Danish_Red_cross

DANSK RØD KORS

Dansk Røde Kors er en del af Røde Kors International, der som verdens største humanitære organisation hjælper mennesker ramt af katastrofer, krige og konflikter eller på anden måde lever under desperate forhold. Især Dansk Røde Kors driver de danske asylcentre.

Dansk_Flygtningehjaelp_Logo

DANSK FLYGTINGSRÅD

DFH beskæftiger sig med alle aspekter af flygtningesagen, med et overordnet mål om at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. DFH betragter en varig løsning som ethvert initiativ, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så de mennesker, som DFH arbejder med, kan leve et normalt liv. Disse kan f.eks. Omfatte frivillig hjemsendelse, lokal integration eller hjemsendelse.

             

DEUTSCHES AUSWANDERERHAUS

Deutsches Auswanderhaus (tysk emigrationscenter) ligger, hvor skibene sejlede fra Bremerhaven til Amerika. Mellem 1830 og 1974 emigrerede mere end 7 millioner mennesker gennem Bremerhaven. I museet kan du møde emigranter og deres levende efterkommere ansigt til ansigt og spore dine egne rødder.

Dialogforum

DIALOGFORUM

Formålet med Dialogforum er at skabe dialog, gensidig respekt og forståelse gennem forskellige begivenheder såsom Ramadan -middage, konferencer, paneler og kulturelle begivenheder. Foreningen mener, at det vigtigste aspekt ved dialogen er, at mennesker respekterer hinanden, fordi de har et fælles udgangspunkt i, at de er mennesker.

         

FURESØ KOMMUNE

Dansk Immigrationsmuseum er en del af Furesø Museer og ligger i Furesø Kommune. Furesø Kommune ligger nord for København og har 36.000 indbyggere.

   
                                 IOM

MIGRATIONSINSTITUTIONER

Migrationsinstitutioner er et internationalt netværk af museer og andre institutioner, der er involveret i udbredelse af information om migration. Dansk Immigrationsmuseum er medlem af netværket, som er et partnerskab mellem UNESCO og IOM (International Organization for Migration).

 


Museum Amager

MUSEUM AMAGER

Museum Amager er resultatet af en fusion mellem Dragør Museum og Amager Museum 1. januar 2008. Museet består af tre udstillingssteder: Amager Museum, Dragør Museum og Mølsteds Museum.
På Amager -museet kan den besøgende blandt andet lære historien om hollandsk immigration og den særlige “Amagerbrug” (en form for købmandshave eller husdyrhold, der leverer frugt og grønt til København).

                 

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

Museum Lolland-Falster dækker kulturhistorien for hele Lolland og Falster øer. Gennem indsamling, bevarelse, forskning og formidling af information er Museum Lolland-Falster en vigtig partner i arbejdet med kulturarven, både lokalt og regionalt, men også nationalt og internationalt.
På Museum Lolland-Falster kan du opleve middelalderen, et slot, legetøj, duften af splittet og tørret torsk og friskmalet kaffe, hyggelige landlige miljøer i 1800-tallet, et kig ind i middelklassens stue eller en spadsere ned ad hovedgaden i byen omkring 1900.

          Pier_21

PIER 21

I perioden 1928 til 1971 passerede 1,5 millioner immigranter og canadisk militærpersonale gennem Pier 21. I dag har en ud af fem canadiere et direkte forhold til den historiske anløbsbro. Genåbnet i 1999 som Canadas immigrationsmuseum og udnævnt til et af de syv vidundere i Canada i 2007, deler Pier 21 og fejrer Canadas unikke immigrationshistorie. Pier 21 omfatter et forskningscenter, udstillinger, museumsbutik og cafe.

           Project_Crossing_Borders

PROJEKT KRÆSENDE GRÆNSER

Project Crossing Borders (“Gränsvandring”) er resultatet af et samarbejde mellem The Swedish American Center og The Norwegian Emigrant Museum. Project Crossing Borders er et svensk-norsk netværk, der beskæftiger sig med migration mellem de to lande og migration til oversøiske lande. Projektet indsamler data om immigranter og emigranter, der er registreret i en fælles database.

SALAAM FILM & DIALOG

Salaam arbejder på at opnå forståelse og indsigt i kulturelle møder og det multikulturelle samfund. Salaam lægger vægt på at vise et afbalanceret billede af kulturmødet og bringer glæder, vanskeligheder og udfordringer i det multikulturelle samfund frem i lyset.
Salaams yndlingsværktøj er en kombination af film og debat.

              

STØTTEGRUPPE FOR FLYGTNINGER I FARE

Støttegruppen for flygtninge i fare er en privat, frivillig forening, som siden 2001 har hjulpet flygtninge med at engagere sig i sager om opholdstilladelse og ved at forbedre flygtninges vilkår i Danmark. Supportgruppen arbejder på at sætte flygtninges vilkår i Danmark på den offentlige dagsorden.

          

DET DANSKE IMMIGRANTMUSEUM

Dansk Immigrant Museum blev grundlagt i 1983 for at bevare historien om dansk immigration til Amerika. I 1994 blev den første fase af bygningen, der minder om dansk arkitektur, afsluttet, der husede betydelige artefakter, der var vigtige for fortolkningen af den danske immigrationshistorie.

                     

 

DANMARKS ARVBUREAU

Kulturarvsstyrelsens opgave under Kulturministeriet er at beskytte kulturarven og give den en mening for den enkelte og for samfundet som helhed. Heritage Agency of Denmark er ansvarlig for den del af kulturarven, som omfatter fortidsminder, fredede bygninger og samlinger i føderale og statsanerkendte museer.

DET SVENSK AMERIKANSKE CENTER

Formålet med Swedish American Center er at fremme migrationsforskning og kulturel udveksling. Centret arbejder primært med migration til og fra Nordamerika, men også til resten af verden og har landsdækkende arkivsamlinger. Centret ligger i Karlstad og består af et besøgscenter med arkiver, udstilling, forskningshal og konferencefaciliteter.
Det svenske amerikanske center administrerer EmiWeb -datasystemet og driver flere digitaliseringsprojekter samt at være det svenske kontor for Swedish Council of America.

logo_verdenskulturcentret

VERDENS KULTURCENTER

World Cultural Center-Københavns centrum for multi-etnisk kultur.
World Cultural Center i København er et kulturcenter især for etniske minoriteter og en levende platform for kulturelle, sociale og politiske aktiviteter.
World Cultural Center arrangerer multikulturelle festivaler, foredrag, kunstudstillinger, koncerter, debatter, filmvisninger, kurser, møder og mere i tæt samarbejde med forskellige foreninger.